VOGIN start cursus Data Stewardship voor informatiespecialisten

In iedere organisatie is het verantwoord databeheer een groeiend vraagstuk. Niet alleen door de toenemende invloed van informatiedienstenleveranciers, maar eveneens door steeds striktere eisen die aan een organisatie gesteld worden vanuit overheid, partnerorganisaties en klanten.

Binnen organisaties zijn de strategische functies geborgd in de rollen van de Chief Information Security Officer (CISO) en de Functionaris Gegevensbescherming (FG). Voor operationeel informatiemanagers, kenniswerkers en informatiedienstverleners zijn dergelijke oplossingen minder gangbaar. Het vak van databeheerder (in de breedste zin van het woord) is de afgelopen decennia in hoog tempo complexer en strategischer geworden. Voor dat laatste hoeft maar verwezen te worden naar recente crisissen rondom datalekken en cybercriminaliteit.

In de Vogin cursus Data Steward bekijk je vanuit twee professionele rollen (databeheeranalist en databeheeradviseur) op de drie domeinen beleid, datagebruik en infrastructuur de meest recente inzichten op het gebied van databeheer. Je leert deze toe te passen op je eigen organisatie en krijgt daarvoor handvatten aangereikt om je eigen organisatie effectief te ondersteunen vanuit je adviseursrol.

De cursus bestaat uit twee delen die ook los van elkaar gevolgd kunnen worden.

Tijdens de eerste drie bijeenkomsten worden drie aandachtsgebieden beleid, gebruikers en datastromen uitgewerkt, die je in je rol als data steward overziet. Aan de hand van een praktijkcasus die als kapstok voor de bijeenkomsten geldt, komen de behandelde elementen terug. Deze drie bijeenkomsten bieden je een aanknopingspunt voor het analyseren van de behandelde aspecten bij een (deel)proces in je eigen werkomgeving.

Ten behoeve van het ontwikkelen van je rol van beleidsadviseur bij compliance vraagstukken wordt vervolgens in drie vervolgbijeenkomsten gewerkt aan het tot stand komen van een pre-DPIA in het kader van de AVG. De bijeenkomsten zijn gericht op het ontwikkelen van de rol van adviseur, en tussen de bijeenkomsten ga je aan de slag gaat met een AVG-compliance vraagstuk op basis van een (deel)proces in je eigen organisatie.

De cursus bestaat uit delen theorie, het vertalen daarvan naar de eigen praktijk en de professionele dialoog tussen deelnemers, docenten en gastdocenten. De cursus wordt verzorgd door John van de Pas, MA BICT en drs. Bart van der Meij van Vogin. De sessie worden aangevuld met specialisten uit de praktijk.

Het programma is nog in ontwikkeling, maar zal er ongeveer als volgt uit gaan zien:

Vogin D: Data Stewardship: databeheeranalyse voor informatiespecialisten

Data Stewardship in context (Beleid, Datagebruik, Datastromen)
Dag 1: Data Steward als data-beleidsanalist: Databeleid & Randvoorwaarden voor Databeleid, Interne en Externe borging
Dag 2: Data Steward als data-gebruikersanalist: Aspecten van Datagebruik, Gebruikersaspecten van data; procesanalyse, datalevenscyclus
Dag 3: Data Steward als data-stroomanalist: datastromen, data-infrastructuur en datamanagement

Tijdens de D-cursus wordt gewerkt aan een databeheeranalyse van een deelproces van de eigen organisatie.

Vogin E: Data Stewardship: databeheeradvies voor informatiespecialisten

Data Stewardship & AVG (Beleid, Datagebruik, Datastromen)
Dag 4: Data Steward als data-beleidsadviseur: Databeleid ten behoeve van compliance in de organisatie
Dag 5: Data Steward als data-gebruikersadviseur: Datagebruik in de organisatie
Dag 6: Data Steward als data-stroomadviseur: Datastromen in de organisatie

Tijdens de E-cursus wordt gewerkt aan een pre-DPIA ten behoeve van een deelproces van de eigen organisatie.

Heb je interesse in de cursus? Neem contact op via info@vogin.nl.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.

Scroll naar boven