Opleidingen en cursussen

Opleidingsactiviteiten van de VOGIN-Academie

 • De VOGIN-IP lezing, met keynotes, workshops en meer.
 • NIEUW: Dit jaar start VOGIN met een nieuwe cursus voor informatiespecialisten: Data Stewardship.
 • Tweemaal per jaar de VOGIN cursus Online opsporen van informatie (meer informatie hieronder).
 • Op verzoek een maatwerkversie van de cursus Online opsporen van informatie als in company training (neem daarvoor contact op met de coördinator).
 • Ad hoc lezingen en workshops (die worden aangekondigd elders op site en tevens in de evenementenkalender staan).

CRKBO register

Stichting VOGIN staat met haar cursussen en opleidingen geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Door de inschrijving in het CRKBO-register komt Stichting VOGIN aanmerking voor BTW-vrijstelling. Dit houdt in dat al onze cursussen en opleidingen BTW-vrij zijn.

CRKBO logo

VOGIN cursus Online opsporen van informatie

Doel van de cursus

Het doel van de cursus is het bieden van een overzicht van het informatielandschap en de ontwikkelingen daarin, en van systemen, concepten en technieken om informatie te zoeken en evalueren. Wie VOGIN A succesvol afrondt kent de belangrijkste soorten informatiebronnen, is in staat zich snel nieuwe zoeksystemen eigen te maken, effectiever te zoeken op het web, systematische zoekvragen op te bouwen en zoekresultaten te evalueren. Wie ook VOGIN B succesvol afrondt heeft daarnaast ook basiskennis van wetenschappelijke zoeksystemen, bibliometrie, altmetrics en ontwikkelingen in open science, begrijpt het belang van metadata en de functie APIs en kent zoeksystemen en methoden voor nieuws, sociale media en grafische informatie en kent de methoden om informatie te verifiëren. Tenslotte kan men dan ook creatief nadenken over nieuwe soorten dienstverlening voor onderzoekers of beleidsmedewerkers in de eigen organisatie. Met deze kennis en vaardigheden maakt de VOGIN cursus startende informatiespecialisten wegwijs in vak en zorgt het dat wie langer in functie is snel op de hoogte kan raken van de laatste ontwikkelingen en inzichten.

Programma

De cursus bestaat uit 5 dagen in twee delen, A en B, die ook los van elkaar gevolgd kunnen worden.

Vogin A:

Dag 1: Rol van de informatiespecialist; overzicht van het actuele informatielandschap; werken met Wikipedia en webzoekmachines
Dag 2: Gestructureerde zoeksystemen; systematische zoekacties opzetten; evalueren zoekresultaten.

Vogin B:

Dag 3: Open Science, Open Access en wetenschappelijke zoekmachines.
Dag 4: Open Data, Metadata en geautomatiseerde tekstanalyse.
Dag 5: Nieuws zoeken, social media bronnen, beeldzoeken, fact checking en onderzoeksondersteuning.

Het gedetailleerde programma zoals gegeven tijdens de meest recente editie is beschikbaar via https://tinyurl.com/vogincursus. U kunt daar ook het materiaal bekijken om in te schatten of het niveau van de cursus bij u past. De cursus heeft geen harde instapeisen, maar gaat wel uit van minimaal een HBO denkniveau. Neem bij twijfel contact op met de coördinator.

De voertaal is Nederlands. Sommige delen van het gebruikte materiaal en interfaces van gebruikte digitale systemen kunnen ook Engelstalig zijn. Voor de cursus wordt u gevraagd maximaal een uur te besteden aan het bedenken van een goede casus. In VOGIN B zit daarnaast maximaal een uur huiswerk.

Data voor najaarscursus 2022:
Vogin A: maandag 14 november (fysiek) en dinsdag 15 november (online)
Vogin B: maandag 21 november (fysiek), dinsdag 22 november (online) en maandag 28 november (fysiek)

Docenten:
Jeroen Bosman, Max Kemman, Bianca Kramer, Ellen Fest, vacature

Praktische informatie:

 • Plaats
  Deels in Forum Bibliotheek van Wageningen University & Research en deels online
 • Kosten
  Voor KNVI-leden €1.100,- , voor niet-leden €1.300,- (incl. alle online en fysiek cursusmaterialen, koffie/thee en lunch).
 • Er kunnen maximaal 13 cursisten deelnemen. De cursus gaat door bij minimaal 8 cursisten.
 • U kunt zich ook inschrijven voor alleen de eerste twee (Vogin-A) of alleen de laatste drie (Vogin-B) dagen:
  • Vogin A: Informatielandschap en systematisch zoeken. De kosten zijn €440 voor KNVI-leden en €520 voor niet-KNVI-leden.
  • Vogin B: Toepassingen en open science. De kosten zijn €660 voor KNVI-leden en €780 voor niet-KNVI-leden.
 • Er kunnen maximaal 4 personen van dezelfde instelling deelnemen
 • Tweede en volgende deelnemers van dezelfde organisatie krijgen 50% korting. Hierbij geldt:
  • Halve prijs voor 2e, 3e en 4e persoon van dezelfde instelling
  • Kortingen worden gegeven per editie, en blijven dus niet ‘geldig’ tot een volgende editie
  • Als twee of meer mensen van eenzelfde instelling verschillende delen volgen geldt de korting voor degene die het kleinere deel volgt of slechts één van de twee delen volgt (dus als een persoon A+B volgt en een ander alleen B geldt de korting voor de persoon die alleen B volgt).
 • Aanmelden
  • geef s.v.p. aan of u zich aanmeldt voor de gehele cursus of alleen voor VOGIN-A of VOGIN-B per mail bij Jos Smelik via msu.library@wur.nl, graag cc. aan Jeroen Bosman jeroensbox@gmail.com of per telefoon: 0317 – 485479 (mevr. J. Smelik)
  • Als een cursus is volgeboekt kunt u zich daarvoor nog wel op de wachtlijst laten plaatsen. Of u kunt zich inschrijven voor de volgende editie van de cursus zodra data daarvoor zijn vastgesteld
 • Voor inhoudelijke informatie en boeken van in company trainingen (van 0,5 tot 3 dagen):
  • Jeroen Bosman (cursuscoördinator), via jeroensbox@gmail.com of 06-24865967.

Leveringsvoorwaarden VOGIN cursus Online opsporen van informatie

Aanmelding (tot 1 maand voor aanvang)
Na een aanmelding voor de cursus, die door ons in goede orde is ontvangen, hebt U tot maximaal 14 dagen na ontvangstdatum van uw aanmelding de tijd om kosteloos te annuleren. De Stichting VOGIN behoudt zich het recht voor om tot 14 dagen voor de geplande cursusdatum de cursus te annuleren; reeds betaalde cursusgelden zullen dan binnen 14 dagen worden geretourneerd. Bij calamiteiten en overmacht kan de Stichting VOGIN de cursus ten alle tijde annuleren. Indien mogelijk wordt op korte termijn de cursus alsnog aangeboden; de cursist die hiervan geen gebruik wil of kan maken krijgt de betaalde cursusgelden binnen 14 dagen geretourneerd.

Aanmelding (korter dan 1 maand voor aanvang)
Uw aanmelding voor de cursus kan slechts in behandeling genomen worden indien deze door u is ondertekend of per e-mail bevestigd. Met de inzending van de aanmelding is deze definitief en niet herroepbaar. De Stichting VOGIN behoudt zich het recht voor om tot 14 dagen voor de geplande cursusdatum de cursus te annuleren; reeds betaalde cursusgelden zullen dan binnen 14 dagen worden geretourneerd. Bij calamiteiten en overmacht kan de Stichting VOGIN de cursus ten alle tijde annuleren. Indien mogelijk wordt op korte termijn de cursus alsnog aangeboden; de cursist die hiervan geen gebruik wil of kan maken krijgt de betaalde cursusgelden geretourneerd.

Bevestiging definitieve plaatsing
Na de ontvangstbevestiging van uw inschrijving van ons cursussecretariaat is uw inschrijving voor deelname aan de VOGIN-cursus definitief. De Stichting VOGIN kan bij calamiteiten en overmacht de cursus alsnog annuleren en zal zo mogelijk op korte termijn de cursus opnieuw aanbieden; indien u hiervan geen gebruik wilt of kunt maken wordt reeds betaald cursusgeld binnen 14 dagen geretourneerd. U krijgt de factuur alleen via e-mail toegestuurd. De betalingstermijn van de factuur is 30 dagen.

Auteursrecht
Tijdens de cursus krijgt u schriftelijk en digitaal lesmateriaal aangereikt, respectievelijk toegang tot de cursuswebsite en oefendatabases. Het copyright van de cursus ligt zowel bij de stichting VOGIN (het geheel) als bij de docenten voor zover deze laatsten zelf lesmateriaal hebben ontwikkeld. Het cursusmateriaal wordt in principe gedeeld met een open Creative Commons hergebruikslicentie (CC-BY: bij hergebruik wordt alleen naamsvermelding vereist). Waar hierop uitzonderingen zijn wordt dat in het materiaal aangegeven.

Vertrouwelijkheid en verwerking persoonsgegevens
De Stichting VOGIN verklaart hierbij dat alle persoonsgegevens die door cursisten of anderen aan ons worden verstrekt, als vertrouwelijk worden bestempeld en op zorgvuldige wijze door ons zullen worden behandeld, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit geldt zowel voor onze administratie, de cursus coördinator als voor de docenten. Alleen de strikt noodzakelijke NAW-gegevens (Naam, Adres en Woonplaats en e-mail) worden voor cursusorganisatie vastgelegd in onze cursistenregistratie en voor facturering in ons boekhoudsysteem, dus louter voor organisatie en financiële afhandeling van de cursus waarvoor u zich heeft opgegeven. Hierbij geldt een passend beveiligingsniveau. Bij inbreuk op persoonsgegevens licht VOGIN betrokken personen direct in.  Voor deze gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. NAW-gegevens worden nooit met anderen gedeeld. Voor vragen over onze verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij de secretaris van Stichting VOGIN, dhr. E. la Roi, via info@vogin.nl.

Klachtenregeling

De Stichting VOGIN heeft ten behoeve van haar trainings- en opleidingsactiviteiten een Klachtenregeling.  Hierin staat informatie over de procedure rond klachtenafhandeling, de samenstelling van de klachtencommissie en het adres voor het indienen van een klacht.

Scroll naar boven