Leveringsvoorwaarden VOGIN-cursus online opsporen van informatie

Leveringsvoorwaarden VOGIN cursus Online opsporen van informatie

 

Aanmelding (tot 1 maand voor aanvang)
Na een aanmelding voor de cursus, die door ons in goede orde is ontvangen, hebt U tot maximaal 14 dagen na ontvangstdatum van uw aanmelding de tijd om kosteloos te annuleren. De Stichting VOGIN behoudt zich het recht voor om tot 14 dagen voor de geplande cursusdatum de cursus te annuleren; reeds betaalde cursusgelden zullen dan binnen 14 dagen worden geretourneerd. Bij calamiteiten en overmacht kan de Stichting VOGIN de cursus ten alle tijde annuleren. Indien mogelijk wordt op korte termijn de cursus alsnog aangeboden; de cursist die hiervan geen gebruik wil of kan maken krijgt de betaalde cursusgelden binnen 14 dagen geretourneerd.

Aanmelding (korter dan 1 maand voor aanvang)
Uw aanmelding voor de cursus kan slechts in behandeling genomen worden indien deze door u is ondertekend of per e-mail bevestigd. Met de inzending van de aanmelding is deze definitief en niet herroepbaar. De Stichting VOGIN behoudt zich het recht voor om tot 14 dagen voor de geplande cursusdatum de cursus te annuleren; reeds betaalde cursusgelden zullen dan binnen 14 dagen worden geretourneerd. Bij calamiteiten en overmacht kan de Stichting VOGIN de cursus ten alle tijde annuleren. Indien mogelijk wordt op korte termijn de cursus alsnog aangeboden; de cursist die hiervan geen gebruik wil of kan maken krijgt de betaalde cursusgelden geretourneerd.

Bevestiging definitieve plaatsing
Na de ontvangstbevestiging van uw inschrijving van ons cursussecretariaat is uw inschrijving voor deelname aan de VOGIN-cursus definitief. De Stichting VOGIN kan bij calamiteiten en overmacht de cursus alsnog annuleren en zal zo mogelijk op korte termijn de cursus opnieuw aanbieden; indien u hiervan geen gebruik wilt of kunt maken wordt reeds betaald cursusgeld binnen 14 dagen geretourneerd. U krijgt de factuur alleen via e-mail toegestuurd. De betalingstermijn van de factuur is 30 dagen.

Auteursrecht
Tijdens de cursus krijgt u schriftelijk en digitaal lesmateriaal aangereikt, respectievelijk toegang tot de cursuswebsite en oefendatabases. Het copyright van de cursus ligt zowel bij de stichting VOGIN (het geheel) als bij de docenten voor zover deze laatsten zelf lesmateriaal hebben ontwikkeld. Het cursusmateriaal wordt in principe gedeeld met een open Creative Commons hergebruikslicentie (CC-BY: bij hergebruik wordt alleen naamsvermelding vereist). Waar hierop uitzonderingen zijn wordt dat in het materiaal aangegeven.

Vertrouwelijkheid en verwerking persoonsgegevens
De Stichting VOGIN verklaart hierbij dat alle persoonsgegevens die door cursisten of anderen aan ons worden verstrekt, als vertrouwelijk worden bestempeld en op zorgvuldige wijze door ons zullen worden behandeld, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit geldt zowel voor onze administratie, de cursus coördinator als voor de docenten. Alleen de strikt noodzakelijke NAW-gegevens (Naam, Adres en Woonplaats en e-mail) worden voor cursusorganisatie vastgelegd in onze cursistenregistratie en voor facturering in ons boekhoudsysteem, dus louter voor organisatie en financiële afhandeling van de cursus waarvoor u zich heeft opgegeven. Hierbij geldt een passend beveiligingsniveau. Bij inbreuk op persoonsgegevens licht VOGIN betrokken personen direct in.  Voor deze gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. NAW-gegevens worden nooit met anderen gedeeld. Voor vragen over onze verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij de secretaris van Stichting VOGIN, dhr. E. la Roi, via info@vogin.nl.

Scroll naar boven