Earthlinks & Vogin

Earthlinks is een samenwerkingsverband van management consultants, experts op het gebied van communicatie en data, filosofen, journalisten en designers. Bij elkaar hebben we de expertise om op verschillende manieren te kijken naar transitie – inhoudelijk, conceptueel en praktisch. Earthlinks heeft geen winstoogmerk; wat de leden bij elkaar brengen stoppen we in initiatieven om de beweging uit te breiden.

Dit initiatief is ontstaan omdat we moeten leren leven in een andere wereld. We dachten te leven op een aarde die onuitputtelijk was, maar we weten inmiddels dat het anders zit. We moeten ons opnieuw oriënteren – individuen, organisaties, bedrijven en overheden. Wij willen daarbij helpen. Dat doen we praktisch door middel van storytelling en ontwerpen van scenario’s om grip te krijgen op de toekomst. Maar ook meer diepgaand door aan een andere visie te werken hoe de mens en zijn omgeving met elkaar omgaan. Daarbij speelt technologie volgens ons een cruciale rol. Mens en technologie zijn ten diepste met elkaar verweven – denk maar aan het gebruik van mobiele telefoons en het internet. Tegelijkertijd is technologie altijd gezien als een instrument om de wereld naar de hand te zetten en te controleren. Wij zien dat anders. Volgens ons opent gebruik van technologie een heel nieuw netwerk aan relaties, die je goed voor ogen moet houden. Slimme camera’s op straat veranderen bijvoorbeeld de relatie tussen burger en overheid. Maar ook tussen die burger en technologiebedrijven.

Er ontstaat, zoals wij dat noemen, een ‘ecosysteem’ waar verschillende actoren een rol in spelen. Tegelijkertijd biedt dat ook een kans in de transitie naar een meer duurzame en rechtvaardige wereld. Ook de natuur en zelfs de planeet zijn immers actoren in dat ecosysteem. Technologie is daarbij niet langer een middel om de wereld naar de hand te zetten, maar een manier om met verschillende actoren in harmonie te kunnen leven. Met behulp van storytelling en design stellen we daarbij cruciale vragen:  Is de ontwerpfase inclusief – dat wil zeggen: zijn iedereen op wie de technologie effect heeft aan boord? Zijn die nog actoren, of overkomt de technologie hen? Zijn er voldoende morele checks and balancesingebouwd? Kunnen we de effecten van de technologie, ook in de toekomst, voelbaar maken?  In het boek Down to Earth laten we de achtergrond van deze vragen zien aan de hand van grote denkers en designers die we hebben geïnterviewd.

Scroll naar boven